Zverejnené dokumenty

pdf
Dodatok č. 1 k zmluve o nájme č. 024/21 uzatvorený medzi zmluvnými stranami METRO Bratislava, a. s. a Mestský parkovací systém, spol. s r. o.
Veľkosť: 385.40 KB
pdf
Zmluva o spolupráci pri zabezpečovaní odťahovej služby s mestskou časťou Vrakuňa
Veľkosť: 479.78 KB
pdf
Zmluva o spolupráci za účelom realizácie parkovacej politiky v Hlavnom meste SR Bratislava
Veľkosť: 64.22 KB
pdf
Zmluva o nájme nebytových priestorov
Veľkosť: 185.67 KB
pdf
Sprostredkovateľská zmluva pre službu registrácií
Veľkosť: 55.74 KB
pdf
Zmluva na dodávku služby kontroly a parkovacích asistentov
Veľkosť: 146.54 KB
pdf
Zmluva na dodávku služby registrácií do parkovacej politiky a telefonickej podpory
Veľkosť: 148.90 KB
pdf
zmluva na upratovanie priestorov administratívnej budovy Technická 6
Veľkosť: 56.65 KB
pdf
Rámcová dohoda na dodávku zvislého dopravného značenia
Veľkosť: 4.34 MB
pdf
Zmluva o poskytovaní služieb SBS pre zabezpečenie podzemnej garáže na Nám. M. Benku
Veľkosť: 284.73 KB
pdf
Kúpna zmluva na technológie inštalované v podzemnej garáži na Nám. M. Benku od odovzdávajúceho nájomcu
Veľkosť: 547.44 KB
pdf
zmluva o spolupráci odťahovej služby s mestskou časťou Bratislava - Petržalka
Veľkosť: 7.20 MB
pdf
Zmluva o prenájme nebytových priestorov podzemnej garáže na Nám. M. Benku pre Mestský parkovací systém, spol. s r.o. od Hlavného mesta SR Bratislavy
Veľkosť: 2.34 MB
pdf
Zmluva o prenájme nebytových priestorov na Technickej 6 pre Mestský parkovací systém, spol. s r.o. od Hlavného mesta SR Bratislavy
Veľkosť: 4.65 MB
pdf
zmluva o spolupráci odťahovej služby s mestskou časťou Bratislava - Nové Mesto
Veľkosť: 1.84 MB
pdf
zmluva o spolupráci odťahovej služby s mestskou časťou Bratislava - Ružinov
Veľkosť: 276.88 KB
pdf
DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O ZABEZPEČOVANÍ ODŤAHOVEJ SLUŽBY s Hlavným mestom SR Bratislavou
Veľkosť: 2.21 MB
pdf
Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre poskytovanie služieb v oblasti verejného obstarávania informačných technológií
Veľkosť: 640.81 KB
pdf
zmluva o spolupráci odťahovej služby s mestskou časťou Bratislava - Lamač
Veľkosť: 469.94 KB
pdf
zmluva o spolupráci odťahovej služby s mestskou časťou Bratislava - Podunajské Biskupice
Veľkosť: 478.93 KB