Stredisko správy garáží
a parkovísk

Komerčnú prevádzku garáží a parkovísk, ktoré sú vo vlastníctve HM SR Bratislava a mestských častí zabezpečuje stredisko Správy garáží a parkovísk.

Súčasťou komerčnej prevádzky parkovania je prevádzka garáží, garážových státí a samostatných spoplatnených parkovísk (parkovanie riešené prostredníctvom parkovacích systémov).

Mestský parkovací systém, spol. s r.o. bude zabezpečovať základnú správu a údržbu, tzv. property manažment nehnuteľností a účelových komunikácií, ktoré bude mať vo vlastníctve alebo v užívaní od HM SR Bratislava a mestských častí.

Lokality, ktoré spravujeme

Podzemná parkovacia garáž

Námestie Martina Benku
811 07 Bratislava – Staré Mesto

Kapacita

151 parkovacích miest
14 miest na krátkodobé parkovanie
117 miest na dlhodobé parkovanie

Cenník krátkodobé parkovanie

Po – Pia:
7,00 hod. – 19,00 hod.
  = 2 €/hod.

Po – Pia:
19,00 hod. – 07,00 hod.
= 0,50 €/hod.

Víkend, sviatky:
00,00 hod. – 24,00 hod.
= 0,50 €/hod.

Cena dlhodobého parkovania

120 € s DPH / mesiac

Kontakt

02/22 11 11 52
spravcagarazi@mepasys.sk

Podzemná parkovacia garáž

Námestie Martina Benku
811 07 Bratislava – Staré Mesto

Kapacita

151 parkovacích miest
14 miest nakrátkodobé parkovanie
117 miest na dlhodobé parkovanie

Cenník krátkodobé parkovanie

Po – Pia:
7,00 hod. – 19,00 hod.
  = 2 €/hod.

Po – Pia:
19,00 hod. – 07,00 hod.
= 0,50 €/hod.

Víkend, sviatky:
00,00 hod. – 24,00 hod.
= 0,50 €/hod.

Cena dlhodobého parkovania

120 € s DPH / mesiac

Kapacita